By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Belgian Woodforum

 

Belgian Woodforum – het Belgische houtinformatiecentrum - verschaft gratis professioneel advies over hout en het gebruik ervan in en rond de woning.

Informatie over hout
Consumenten, (interieur)architecten, designers, houtprofessionals, aannemers en schrijnwerkers die meer (technische) informatie wensen over hout kunnen terecht op de websites www.woodforum.be en www.hout.be of elke dag tussen 10u en 12u bellen naar de ho(u)tline 02 219 28 32 .

Opleiding
Belgian Woodforum biedt een driedaagse gratis opleiding 'productkennis' aan alle bedienden ANPCB (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden). De lessenreeks is gespreid over 3 weken, a rato van 1 lesdag per week.
Tijdens de opleiding komen de eigenschappen van hout en plaatmateriaal, de toepassingen, de verschillende houtkwaliteiten en de diverse klasseringsystemen aan bod.


BELGIAN WOODFORUM

www.hout.be en www.woodforum.be
Ho(u)tline 02 219 28 32, elke werkdag tussen
10u en 12u